W okresie wakacyjnym lipiec-sierpień siedziba Meble.pl w Rzeszowie będzie otwarta w godzinach 8:00 – 16:00
0
Właściwość Wartość Uwagi Badanie zgodne
z normą
Wilgotność 4 - 12%   PE-EN 322
Gęstość 550-800 km/m3   PE-EN 323
Ilość warstw - zależnie od grubości sklejki


Oznaczenia: "I: oraz "-" warstwy 1,5 mm
Grubość nominalna (t) [mm] Ilość warstw Przykładowy skład wsadu
4 3 | - |
6,5 5 | - | - |
9 7 | - | - | - |
12 9 | - | - | - | - |
15 11 | - | - | - | - | - |
18 13 | - | - | - | - | - | - |
21 15 | - | - | - | - | - | - | - |
24 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Standardowa grubość forniru 1,5 mm    
Tolerancja długości oraz szerokości płyty ± 3,5 mm   PN-EN 315
PN EN 324-1
Tolerancja grubości
Grubość nominalna (t) [mm] Nie szlifowane płyty Płyty do szlifowania
Odchyłka grubości w ramach jednej płyty [mm] Odchyłki od nominalnej grubości [mm] Odchyłka grubości w ramach jednej płyt [mm] Odchyłki od nominalnej grubości [mm]
≥ 3
≤ 12
1,0 +(0,8 + 0,03t) -(0,4 + 0,03t)   0,6 + (0,2 + 0,03t)
-(0,4 + 0,03t)
≥ 12
≤ 25
1,5
≥ 25
≤ 30
0,8 + (0,0 + 0,05t)
-(0,4 + 0,05t)
> 30 + (0,0 + 0,03t)
-(0,4 + 0,03t)
   
Dla płyty szlifowanej:                      
Grubość nominalna (t) [mm] 4 6,5 9 12 15 18 21 24 27 30 35
Tolerancja [mm] + 0,3
- 0,7
+ 0,4
- 0,6
+ 0,5
- 0,7
+ 0,6
- 0,7
+ 0,7
- 0,8
+ 0,7
- 0,9
+ 0,8
- 0,9
+ 0,9
- 1,5
+ 1,4
- 1,7
+ 1,5
- 1,9
+ 1,1
- 1,5
Tolerancja prostokątności i prostoliniowości 1 mm/m     PN-EN 315
PN-EN 324-2
Wytrzymałość na zginanie 30 - 100 MPa W zależności od rodzaju drewna użytego do budowy danej sklejki, struktury oraz grubości PN-EN 310
Wytrzymałość na rozciąganie 30 - 60 MPa
Wytrzymałość na ściskanie 25 - 50 MPa
Moduł sprężystości 3500 - 10000 MPa
 
Właściwość Wartość Uwagi Badanie zgodne
z normą
Zmiany wymiarów w zależności od zmiany wilgotności powietrza do 0,5%   PN-EN 318
Klasa emisji formaldehydu Klasa emisji A ≤ 3,5 mg HCHO/m2 ‧h;
Norma emisji formaldehydu
wg CARB Faza 2(≤ 0,5 mg/m2 ‧h)
Klasa higieniczności E1 PN-EN 717-2
Jakość sklejania
- wymagania
Średnia wytrzymałość na ścinanie fv [N/mm2] Średni udział ścięcia w drewnie [%]  
0,2 ≤ fv < 0,4
0,4 ≤ fv < 0,6
0,6 ≤ fv < 1,0
1,0 ≤ fv
>80
>60
>40
brak wymagań  
  PN-EN 314-2
Klasa reakcji na ogień D-s2, d0
D - wyroby zdolne przeciwstawić się w dłuższym okresie czasu oddziaływaniu małego płomienia, bez znaczącego rozprzestrzeniania płomienia. Ponadto mogą przeciwstawić się oddziaływaniu cieplnemu pojedynczego płonącego przedmiotu, wykazując dostatecznie opóźnione i ograniczone wydzielanie ciepła.
s2 - całkowita ilość wydzielanego dymu, jak i wskaźnik wzrostu wydzielania dymu są ograniczone
d0 - nie występują płonące krople/cząstki
Grubość ≥ 9 mm
Gęstość ≥ 400 kg/m3
PN-EN 13986
EN 13501-1
F - wyroby, dla których nie określono właściwości w zakresie reakcji na ogień Grubość ≥ 9 mm  
Współczynnik odporności na przenikanie pary wodnej
Gęstość średnia [kg/m3 Współczynnik odporności na przenikanie pary µ
dla dużej wilgotności powietrza dla małej wilgotności powietrza
300 50 150
500 70 200
700 90 220
1000 110 250
  PN-EN 13986
PN 12524
Współczynnik pochłaniania dźwięku
Zakres częstotliwości 250 Hz do 500 Hz Zakres częstotliwości 1000 Hz do 2000 Hz
0,10 0,30
  PN-EN 13986
Izolacja dźwięków przenoszonych w powietrzu Współczynnik tłumienia przesyłania dźwięków R pojedynczej płyty drewnopochodnej wyrażony w dB powiązany jest gramaturą mA (w kg/m2) zgodnie z równaniem: R = 13 x lg(mA) + 14 (obowiązuje tylko dla częstotliwości w zakresie 1 kHz do 3 kHz i gramatury > 5kg/m2)   PN-EN 13986
EN ISO 140-3
EN ISO 717-1
Przewodność cieplna
Gęstość średnia [kg/m3] Przewodność cieplna λ [W / (m °K)]
300 0,09
500 0,13
700 0,17
1000 0,24
  PN-EN 13986
PN 12664
 
Odbieraj za darmo